Полезна информация - СведенияВижте още:

- Ред за приемане на ученици в първи клас
- Ред за приемане на ученици в пети клас
- Училищен план-прием 2017/2018
- Прием VII клас
- Прием VIII клас
- Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.
- График за прием на ученици след завършен VIII клас
- График за прием на ученици след завършен VII клас
- График за записване
- Наредба 10 от 01.09.2016 г.
- Държавен план-прием 2018-2019 г.
- Ред и начин за записване на ученици след завършен VII к
- Информиране и консултиране
- Заповед и процедура за отпускане на стипендии
- График за изпити на ученици в СФО
- Училищен план-прием 2019-2020 уч. год.
- Приобщаване на деца и ученици 2018-2019
- Годишен план за дейността на училището 2018-2019
- Етичен кодекс
- Правилник за дейността на училището 2018-2019
- Програма за превенция на отпадане на ученици 2018-2019
- Организация на учебния ден 2018-2019
- Заповед за неучебни дни 06 - 07.02.2020 г.
- Заповед - грип
- Заповед 2 - грип
- Заповед - корона вирус
- Визитка на СУ "Назъм Хикмет"

Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design