НовиниЗ А П О В Е Д РД-07-217/10.04.2020г.


  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на МЗ за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г., включително на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България

Настоящата заповед влиза в сила от 13.04.2020 година и се прилага до 13.05.2020 година или второ нареждане. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез официалния канал за комуникация от администраторите.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

 

   Невин Кадир:

Директор на СУ“Назъм Хикмет“

   С.МедовецПрикачени файлове:

- Вижте в оригинал
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design