Прием - График на дейностите по приемането на ученици след завършеноОУ в неспециализирани училища за уч. 2021/2022 г.


Съобщения

Данни за контакт

СОУ”НАЗЪМ ХИКМЕТ”
Директор: Невин Исмаил Кадир

с. МЕДОВЕЦ, общ. ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА
ул.Първа №22,
тел.0517-52-081
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design