В училището се обучават ученици от с. Медовец и от пет села, в които няма училище:

с. Лопушна, отстоящо на 5 км., с. Поляците, отстоящо на 6 км., с. Струя отстоящо на 24 км., с. Камен дял, отстоящо на 12 км., с. Партизани, отстоящо на 10 км.. гр. Дългопол, отстоящо на 25 км.

     За учебната 2016/2017 година в училището ни се обучават 10 ученици под 16 годишна възраст, което ни дава мотива да бъдем определени като средищно училище.

     В материално-техническата база има разкрито столово хранене. Има 12 класни стаи, два компютърни кабинета, специализиран кабинет, кабинет трактори и автомобили, физкултурен салон и открита спортна площадка с игрища по футбол, хандбал и баскетбол.Новини


Провеждане на Извънреден Инструктаж на всички работници и служители

повече

ЗАПОВЕД № РД-07-218 / 16.04.2020 г.

Относно: ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ в СУ „Назъм Хикмет“ с.Медовец, считано от 21.04.2020г.


На...повече


Г Р А Ф И К за провеждане на дейности в електронна среда на СУ“Назъм Хикмет“ с.Медовец

повече

За провеждане на дейности в електронна среда на СУ“Назъм Хикмет“ с.Медовец в начален етап на образование

Г Р А Ф И К


 


За провеждане на дейности в електронна среда на СУ“Назъм Хикмет“ с.Медовец в начален...повече


З А П О В Е Д РД-07-217/10.04.2020г.

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на МЗ...повече


Съобщения

Данни за контакт

СОУ”НАЗЪМ ХИКМЕТ”
Директор: Невин Исмаил Кадир

с. МЕДОВЕЦ, общ. ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА
ул.Първа №22,
тел.0517-52-081
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design