Уважаеми родители, учители и ученици

 

Във връзка с последните заповеди на МЗ и МОН Ви информираме, че от понеделник 06.12.2021 г. всички ученици от 5-12 клас, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване или са предоставили зелен сертификат, преминават в присъствена форма на обучение. Останалите ученици, за които е изявено несъгласие ще се обучават в електронна среда. Те ще присъстват синхронно в часовете.

 

Организацията за тестването на учениците е както следва:

 

1. Учителите, които ще бъдат тествани трябва да бъдат в училище в 7:30 часа.

 

2. Всички ученици трябва да бъдат в класните си стаи не по-късно от 7:30 часа.

 

3. В случай, че ученик пропусне по здравословни причини или др. причини деня за тестване, ще се тества в първия ден от седмицата в който се яви присъствено.

 

4. Ученици, чиито родители са отказали децата им да бъдат тествани няма да бъдат допускани в сградата на училището, тъй като за тях не са предвидени тестове.

 

5. Учебните занятия започват в 8:00 часа, съгласно утвърденото седмично разписание.

 

6. Всеки ученик влиза в класната си стая и преди да се извърши тестването няма право да напуска стаята.

 

Тестването на учениците в начален етап продължава със същата организация. 

 

 Новини


ЗАПОВЕД ЗА ОРЕС № РД-07-170/19.03. 2021 г.

повече

ЗАПОВЕД ЗА ОРЕС № РД-07-100/27.11.2020г.

повече

ЗАПОВЕД- РД-07- 068/ 28.10. 2020

повече

Провеждане на Извънреден Инструктаж на всички работници и служители

повече
Съобщения

Данни за контакт

СОУ”НАЗЪМ ХИКМЕТ”
Директор: Невин Исмаил Кадир

с. МЕДОВЕЦ, общ. ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА
ул.Първа №22,
тел.0517-52-081
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design